top of page
Image by Dominik Vanyi
Enerji ve Maden Hukuku

Congar Hukuk Bürosu, Enerji ve Maden Hukuku'ndan doğan uyuşmazlıkların ve tüm ihtilafların çözümünde, yerli ve yabancı şirketlere hizmet vermektedir. Enerji sektöründeki Rödovans sözleşmelerinin incelenmesi ve hazırlanması ve EPDK prosedürleri konusunda şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Elektrik, doğal gaz ve petrol piyasaları başta olmak üzere enerji yatırım süreçlerinde, EPDK ve farklı kamu kuruluşlarına yapılacak lisans ve izin başvurularında, sürecin takip edilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü konusunda şirketlere hukuki hizmet sağlamaktadır. 

Bu kapsamda büromuz, enerji ve madencilik alanında hizmet veren yerli ve yabancı şirketlere yüklenici, tedarikçi ve taşeronlar arasındaki sözleşmelerin hazırlanması ve sahada oluşabilecek iş kazalarında tazminat taleplerinin yerine getirilmesi konularında hukuki destek sağlamaktadır. 

antique-black-communication-821754.jpg
Hizmetlerimiz ve çalışma şartlarımız hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
bottom of page