top of page
Açık Alan Ofisi
İş Hukuku

Congar Hukuk Bürosu, tüm işveren-işçi arasında oluşan uyuşmazlıkların çözümünde şirketlere ve şahıslara hizmet vermektedir. Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakerelerin yapılmasında şirketlere danışmanlık ve hukuki hizmet vermektedir.

Büromuz, sözleşmelerin feshi, işten çıkarma ve işe iade konularında hukuki hizmet vermektedir. Bu uyuşmazlıklardan doğan ihtilafları sulh veya dava yoluyla çözümünde işçilere ve işverene danışmanlık ve hukuki hizmet vermektedir. 

İş sözleşmelerinin feshinden, iş kazası ve hastalıklardan kaynaklanan işçi alacakları konusunda destek vermektedir. Bu kapsamda ortaya çıkan tazminat taleplerinin İş Kanunu ışığında yürütülmesi ve tazminat taleplerinin mevzuata uygun yürütülmesi konusunda taraf vekilliği yapmaktadır. 

antique-black-communication-821754.jpg
Hizmetlerimiz ve çalışma şartlarımız hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.
bottom of page